Loading...

Project name: 

Marketing strategy of Vinamilk diary products

Author: 

Dr Nguyen Thu Ha

Key words: 

Strategic Marketing mix, Vinamilk

Published year: 

2012

Language: 

English

Summary: 

The research assessed the Strategic Marketing mix of products dairy Vinamilk, and proposed some solutions to improve marketing strategy mix of products dairy Vinamilk.

 

 
 
 
 
 
Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn