Loading...


Time: Friday, 18/10/2013

Location: Daewoo Hotel, 360 Kim Ma str, Ba Dinh Dist, Hanoi

Speaker: Experts, scholars, leaders of companies in Vienam, USA, Japan, especially there was the engagement and presentation of The USA ambassador to Vietnam, Mr. David B. Shear, Former Vietnamese Ambassador to EU, Mrs. Ton Nu Thi Ninh…

Participant: all female students of class K56, all students of class K55

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn