Loading...

As the requirement of Dr. Dinh Hong Hai, lecturer of A&H class; Dr. Dinh Viet Hoa, lecturer of Entrepreneurship class; Dr. Nham Phong Tuan, lecturer of Innovation M. class, ISP Students will have a field trip as an extra class in Hoa Binh province from Saturday, 16th Nov. to 17th Nov 2013. Schedule for the trip (both in Vietnamese and English) see the link below:

http://www.mediafire.com/view/qdoak8i0njd8eqk/lich_trinh_H%C3%B2a_B%C3%ACnh.doc

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn