Loading...

Field trips to in Nghi Son cement company

As the requirement of courses such as OB, IB, leadership, marketing and entrepreneurship  ISP students will have a field trip as out- class in Nghi Son harbor and Nghi Son cement company on 4th April-2014.  Detail schedule for the trip you can click the link below: 

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn