Loading...

1/ Các công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học gặp:

-     Anh Nguyễn Ngọc Phú – P307E4, khoa Quản trị kinh doanh

ĐT: 0912413388

Email: ngocphu0101@yahoo.com

-     Chị Trịnh Thị Hường – P706E4, phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển

2/ Các công việc liên quan đến phòng đào tạo (P305E4) gặp:

-     Chị Lê Thị Kim Chi – phụ trách công tác sinh viên (cấp thẻ sinh viên, thẻ thư viện, thông tin học bổng)

Email: chiltk@vnu.edu.vn

-     Chị Vũ Thị Ngọc Châu – phụ trách bảng điểm kết quả học tập, portal sinh viên.

Email: chauvth@vnu.edu.vn

-     Chị Tô Thị Kim Thanh – phụ trách sinh viên đăng kí học các môn chung và đăng kí học cải thiện điểm các môn học.

3/ Xin dấu xác nhận sinh viên: P303E4 gặp chị Tân/Chị Liên

4/ Các thông tin khác có thể liên lạc với Điều phối viên của chương trình để được tư vấn trực tiếp:

-     Chị Phạm Thu Hiền – Điều phối viên Chương trình NVCL, P307E4 khoa QTKD

ĐT: 0982197727

Email: hien_pt@vnu.edu.vn

5/ Cố vấn học tập gặp:

-     Thầy Phan Chí Anh – Giám đốc chương trình NVCL, Phó chủ nhiệm khoa QTKD

ĐT: 0949502031

Email: anhpc@vnu.edu.vn

Lưu ý: Gặp Thầy Chí Anh CẦN CÓ lịch hẹn trước, có thể đặt lịch hẹn thông qua điều phối viên

 

 

Địa chỉ một số phòng ban sinh viên nên biết.

Hội trường Đại học Quốc gia Hà Nội: Hội trường 10/12.

Phòng hội trường của trường đại học Kinh tế: phòng 801.

Văn phòng khoa QTKD: 309, 310.

Văn phòng Chương trình NVCL: P307

Phòng Đào tạo: 305.

Phòng kế hoạch tài chính: 404.

Phòng NCKH&HTPT: 706.

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn