Loading...

 

      Thực hiện kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học

 

2013 – 2014, Nhà Trường đề nghị các đơn vị thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các công việc sau:

 

1.   Thành lập nhóm chuyên trách để triển khai và thúc đẩy hoạt động NCKH  sinh viên trong đơn vị;

 

2.   Giới thiệu các chương trình nghiên cứu trọng điểm, các hướng nghiên cứu, các đề tài NCKH các cấp do cán bộ giảng viên trường Đại học Kinh tế chủ trì để sinh viên tham khảo;

 

3.   Xây dựng kế hoạch chi tiết về hoạt động NCKH sinh viên của đơn vị năm học 2013 -2014

 

      Thời hạn triển khai và nộp báo cáo theo phụ lục đính kèm.

 

      Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch.

  

      Chi tiết xem tại KẾ HOẠCH THỰC HIÊN NCKH NĂM 2013-2014

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn