Loading...

Techcombank inform huge recruitment program in 2014 for final year students!!  
Details about the program you see in the image file attachment. 
 
 
RECORDS AND TIME OF ADMISSION: 
 
Send CV applying TCB form (download on www.techcombankjobs.com
 
Apply at the Hanoi area email: hr.mthn @ techcombank.com.vn 
 
Apply at HCMC area email: tuyendungmn@techcombank.com.vn 
 
Deadline: 12.12.2013 
 
 
Any questions concerning the program, please contact us at the email address above.
Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn