Loading...

 

No

 

 

Full Name

 

Position

 

Task

 

Managing officer

 

 

1

 

 

Prof.Dr.Nguyen Hong Son

 

Headmaster

 

Head of unit

 

2

 

 

Associate Prof.Dr. Tran Anh Tai

 

Deputy Headmaster

 

Deputy Head of unit

 

3

 

 

Dr. Vu Anh Dung

 

Deputy Headmaster

 

Permanent Deputy Head of unit

 

4

 

 

Dr. Phan Chi Anh

 

Deputy Dean

 

Director of component project, permanent member

 

5.

 

 

MBA. Canh Chi Dung

 

Head of HR Department

 

Member

 

6.

 

 

MBA. Nguyen Thi Thu

 

Vice Head of training Department

 

Member

 

7.

 

 

MBA. Pham Minh Tuan

 

Head of plan & organizational Department

 

 Member

 

8.

 

 

MBA. Nguyen Dang Minh

 

Head of Research & International Department

 

Member

 

9.

 

 

MBA. Pham Viet Thang

 

Head of Office of General Administration Department

 

Member

 

10.

 

 

MBA. Nguyen Thi Minh Phuong

 

Director of Education Quality Insurance Center

 

Member

 

Supporting Staff

 

 

11.

 

 

Pham Thu Hien

 

Coordinator

 

Supporting Staff

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn