Loading...

Q: I am a student of Faculty of Business Administration (International Standard Program), after the first year, my IELTS result is 5.0. Can I continue to study Business administration?

 

A: After the first year, If you have not yet achieved the English standards prescribed by the program (equivalent to IELTS 6.0), you are not able to continue studying Business Administration (International standard program)  and you will be switched to Faculty of Economics or Faculty of Development Economics (depending on the year as prescribed by the university)
Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn