Loading...

 

 

STT
 

 

Họ tên

 

Chức vụ

 

Nhiệm vụ

 

Cán bộ Quản lý
 

 

1
 

 

PGS.TS.Nguyễn Hồng Sơn

 

Hiệu trưởng

 

Trưởng ban

 

2
 

 

PGS.TS. Trần Anh Tài

 

Phó Hiệu trưởng

 

Phó Trưởng ban

 

3
 

 

TS. Vũ Anh Dũng

 

Phó Hiệu trưởng

 

Phó Trưởng ban thường trực

 

4
 

 

TS. Phan Chí Anh

 

Phó Chủ nhiệm khoa QTKD

 

Giám đóc ĐATP, ủy viên thường trực

 

5.
 

 

ThS. Cảnh Chí Dũng

 

Trưởng phòng TCNS

 

Ủy viên

 

6.
 

 

ThS. Nguyễn Thị Thư

 

Phó Trưởng phòng Đào tạo

 

Ủy viên

 

7.
 

 

ThS. Phạm Minh Tuấn

 

Trưởng phòng KH-TC

 

 Ủy viên

 

8.
 

 

ThS. Nguyễn Đăng Minh

 

Trưởng phòng NCKH&HTPT

 

Ủy viên

 

9.
 

 

ThS. Phạm Việt Thắng

 

Trưởng phòng HCTH

 

Ủy viên

 

10.
 

 

ThS. Nguyễn Thị  Minh Phượng

 

Giám đốc TT ĐBCLGD

 

Ủy viên

 

Cán bộ hỗ trợ
 

 

11.
 

 

Vũ Thị Thu Hằng

 

Điều phối viên

 

Cán bộ hỗ trợ

 

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn