Loading...

Văn phòng điều phối chương trình Nhiệm vụ chiến lược là đơn vị trực thuộc Ban điều hành chương trình Nhiệm vụ chiến lược của Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, có chức năng giúp Ban điều hành chương trình trong các công tác tổ chức hoạt động thực tập thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên ngành QTKD đạt chuẩn Quốc tế, sinh viên Quốc tế theo học tại chương trình; phối hợp với trung tâm hỗ trợ sinh viên và các đơn vị khác trong trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức hỗ trợ, tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên và các khoá huấn luyện kỹ năng mềm giúp cho sinh viên tiếp cận với các nguồn lực của trong và ngoài nhà trường.

 

  
 


1.Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học

 

Sinh viên sẽ được tư vấn và hỗ trợ từ phía trung tâm về các vấn đề đăng ký môn học, phương pháp học , tham gia nhóm nghiên cứu khoa học, tham gia các tọa đàm, hội thảo, hướng dẫn trong quá trình nghiên cứu khoa học, học tập nhóm hay sử dụng tư học liệu, giáo trình.

 

2.Hỗ trợ sinh viên trong quá trình tiếp cận và thực tập tại doanh nghiệp

 

Hàng năm các sinh viên của chương trình sẽ được lựa chọn doanh nghệp để thực tập thực tế. Việc kết nối sinh viên với doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận được các nguồn lực của trong và ngoài nhà trường.

 

3.Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong việc nâng cao các kỹ năng

 

 Tư vấn và hỗ trợ các sinh viên trong các buổi hội thảo, các cuộc thi, các họat động tập thể, họat động xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên phát triển được bản thân một cách tốt nhất.

 

4.Tổ chức các chuyến đi thực tế, tham quan doanh nghiệp cho sinh viên

 

Trong suốt quá trình học tập tại chương trình, sinh viên sẽ được tham gia vào nhiều chuyến tham quan doanh nghiệp, thực tế quan sát và giao lưu với những người đứng đầu của những doanh nghiệp đó. Sự hỗ trợ này từ trung tâm hỗ trợ sinh viên sẽ mang đến một cái nhìn rõ nét và cụ thể hơn về những kiến thức sinh viên được học trên trường lớp.

 
 
Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn