Loading...

Hiện nay Trường ĐHKT có 90 giảng viên cơ hữu với trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 13 phó giáo sư, 47 tiến sĩ và 30 thạc sĩ giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức theo khối ngành, nhóm ngành và ngành. Trong đó khoa Quản trị kinh doanh là khoa phụ trách chương trình có 23 giảng viên. Đặc biệt, chương trình có Ban điều hành chương trình, trong đó có 1 Giám đốc chương trình, đều có khả năng sử dụng tốt tiếng anh trong công việc. Đây cũng là một trong những lợi thế về nguồn lực đảm bảo cho khoa tổ chức tốt chương trình đào tạo


1. Giảng viên trường ĐHKT  
 

 

TS. Phạm Thị Liên

 
Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Chất lượng Dịch vụ

Email: lienpt@vnu.edu.vn

Điện thoại: 04-3 7547506

 

 

 

 

 

TS. Hoàng Thị Thanh Vân

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing

Email :vanhoang505@yahoo.com

Điện thoại : (84-4) 37547506

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing

Email:ngantp@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84-4) 37547506+307

 

 

  

 

ThS. Nguyễn Thu Hà

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Marketing dịch vụ, Chất lượng Dịch vụ

Email:hant@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84-4) 3754 7506

 

 

 

 

TS. Phan Chí Anh

 Phó chủ nhiệm khoa QTKD

 Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị sản xuất, Chất lượng dịch vụ

Email:anhpc@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84-4) 37547506

 

 

  

 

TS. Nguyễn Đăng Minh

 

Giám đốc chương trình NVCL

Phó chủ nhiệm khoa QTKD
 
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị sản xuất, Quản trị đổi mới, Quản trị tinh gọn

Email:dangminh@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84) 437547506 ext 705

 

 

 

 

TS. Đinh Việt Hòa

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Lãnh đạo, Quản trị chiến lược

Email:hoadv@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84-4) 37547506 - máy lẻ 713

 

 

  

 

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Trách nhiệm xã hội

Email:thangnn@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-4) 3754.7506

 

 

 

 

TS. Nhâm Phong Tuân

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị đổi mới, Phát triển công nghiệp, Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Email:tuandhtm@gmail.com,tuannp@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84) 963680056

 

 

  

 

TS. Vũ Anh Dũng

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị đa văn hóa 

Email:vudung@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84-4) 37547506 + 602

 

 

  

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại quốc tế

Email:thunamot@yahoo.com thuna@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84-4) 3 7547506

 

 

  

 

TS. Trần Thị Thanh Tú

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kế toán kiểm toán

Email: tuttt@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84) 904.385858

 

 

 

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế phát triển 

Email:dieppth@vnu.edu.vn

Điện thoại cơ quan:(84-4) 37547 506 + 101

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thùy Anh

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu quốc tế

Email:maichithuyanh@gmail.com

Điện thoại cơ quan:(84-4) 3 7547506 + máy lẻ 100

 

 

 

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật kinh tế, Chính sách công

Email:ngqviet@vnu.edu.vn

Điện thoại:(04) 37547506

 

 

  

 

TS. Đào Thị Bích Thủy

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế Phát triển

Email:thuy_thi_bich_dao@yahoo.com

Điện thoại:(84) 912583355

 

 

 

 

TS.  Đỗ Xuân Trường

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị dự án 

Email:dxtruong@vnu.edu.vn

Điện thoại :(84-4) 37547506

 

 

  

 

TS. Đỗ Tiến Long

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Lãnh đạo, Văn hóa doanh nghiệp

Email:dotienlong@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84-4) 3 7547506

 

 

 

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế thế giới, Kinh tế quốc tế

Email:nvkhoi@vnu.edu.vn ; khoihanoi@gmail.com

Điện thoại:(84-4) 3754.7506 + 407

 

 

 

 

TS.Nguyễn Thị Hương Liên

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán kiểm toán

Email:liennth@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84-4) 37549190 ext. 610

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Phương Mai

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị chiến lược, Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Email:mainp@vnu.edu.vn

Điện thoại:(84) 4 3 7547506 + máy lẻ 307

 

 

  

 

ThS. Vũ Thanh Hương

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế đối ngoại

Email:huongvt@vnu.edu.vn                    

Điện thoại:(84-4) 3 7547506 + 407 

  

 

  

 

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn