Loading...
Công nghệ đào tạo “Dạy ít - Học nhiều” của Khoa Quản trị Kinh doanh
  Nghĩ đến học đại học, nhiều người vẫn quan niệm đến lớp chỉ là thầy đọc, trò chép - một phương pháp đào tạo bị động, không khơi gợi được sự sáng tạo, chủ động tìm tòi của sinh viên. Tuy nhiên, đó chỉ là quan niệm lỗi thời đối với xu thế nâng cao chất lượng, hướng đến chuẩn quốc tế của giáo dục hiện đại.

Xem tiếp

Tại sao nên chọn chương trình Quản trị kinh doanh đạt trình độ quốc tế của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN?
 
Chương trình Quản trị kinh doanh đạt trình độ quốc tế của Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với mục tiêu đào tạo cử nhân có chất lượng đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực quản trị kinh doanh có khả năng tác nghiệp, kinh doanh, phân tích, đánh giá về QTKD tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước (công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty đa quốc gia, các tập đoàn…), và các tổ chức khác; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở các bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành doanh nhân, lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực QTKD.

Xem tiếp


 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn