Loading...
Giảng Viên Chương Trình NVCL
 
Hiện nay Trường ĐHKT có 90 giảng viên cơ hữu với trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 13 phó giáo sư, 47 tiến sĩ và 30 thạc sĩ giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức theo khối ngành, nhóm ngành và ngành. Trong đó khoa Quản trị kinh doanh là khoa phụ trách chương trình có 23 giảng viên. Đặc biệt, chương trình có Ban điều hành chương trình, trong đó có 1 Giám đốc chương trình, đều có khả năng sử dụng tốt tiếng anh trong công việc. Đây cũng là một trong những lợi thế về nguồn lực đảm bảo cho khoa tổ chức tốt chương trình đào tạo

Xem tiếp

Danh sách Ban điều hành NVCL
 

Xem tiếp

Chức Năng Nhiệm Vụ Ban điều hành NVCL
 

 


Xem tiếp

Giới thiệu chung về chương trình Quản trị Kinh doanh trình độ quốc tế
 

Xem tiếp

Giới thiệu chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh đạt trình độ quốc tế
 

Xem tiếp


 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn