Loading...

Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược
Phòng 703, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/ Fax: (84-24) 37950341
E-mail: nvcl@vnu.edu.vn

  * Full name
  * Email (will not be published)
 
 
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn