Loading...

Project name: 

Evaluating the ability to apply the lean manufacturing model in enterprises - processing industry - Case in Traphaco

Author: 

Dr Phan Chi Anh

Key words: 

Lean manufacturing model, Traphaco

Published year: 

2012

Language: 

English

Summary: 

The report evaluates the ability to apply the lean manufacturing model in enterprises - processing industry with the case in Traphaco. This report includes 5 sections.

 

 
Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn