Loading...

Project name: 

The effect of foreign direct investment on economic growth in the model of developing country

Author: 

Dr Dao Thi Bich Thuy

Key word: 

Development Economics

Published year: 

2012

Language: 

English

Summary: 

The content of the research covers three major issues:

- Determine the main characteristics of developing countries.

- Develop an economic growth model which is appropriate to a developing country.

- Analyze the effect of direct foreign investment on economic growth of developing country in the framework of the constructed model.

 

 
 
 
 
 
 
Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn