Loading...

 

-Từ 26/02 – 01/03/2014: Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để thông qua đề cương sơ bộ và hoàn thành đề cương chi tiết. 

 

- Từ 2/03/2014 – 20/03/2014: Sinh viên triển khai viết báo cáo NCKH.

 

- Từ 21/03 – 28/03/2014: Sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện với giáo viên hướng dẫn.

 

- Từ 29/03 – 10/04/2014: Sinh viên tiếp tục hoàn thiện báo cáo NCKH.

 

- Từ 11/04 – 18/04/2014: Sinh viên hoàn thành bài viết NCKH và nộp 02 bản sạch và 02 bản tóm tắt cho giáo viên hướng dẫn để giáo viên hướng dẫn gửi cho Văn phòng Khoa kèm theo cả nhận xét cho điểm của GVHD.

 

- Từ 19/04 – 25/04/2014: Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa (vòng 1 dưới sự chủ trì trực tiếp của Ban Chủ nhiệm Khoa).

 

Chi tiết phân công giảng viên hướng dẫn xem tại - DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2013-2014 

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn