Loading...

HATCH! National Recruitment
HATCH! is a business incubator and a social enterprise. 
HATCH! is recruiting associates for 8 job-based and volunteer based positions in Ho Chi Minh and Hanoi. 
Deadline: 23:59, March 18th 2014.

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn