Loading...

1. Có được làm đề tài bằng tiếng anh hay không?

2. Được sử dụng tiếng anh trong nghiên cứu hay không?


Câu trả lời: 

 
1. Có được phép làm đề tài bằng tiếng anh hay không?

Được phép làm đề tài bằng tiếng anh.

2. Được phép sử dụng tài liệu bằng tiếng anh trong nghiên cứu hay không?

Hoàn toàn được sử dụng các tài liệu tiếng anh nói riêng và các tài liệu tiếng nước ngoài nói chung.

Bài viết khác:
 
 
 
  VIDEO
 
 
  Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 309 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/ Fax: (84-4) 37950341 - Website: nvcl.ueb.edu.vn